Prenájom pracovných odevov

Zabezpečíme servisný prenájom textilu (pracovných odevov a textilu), ktorý plne prispôsobíme Vašim požiadavkám. Servisný prenájom zahŕňa obstarávanie, zásobovanie, skladovanie, servis, hygienicky bezchybné pranie textílií a včasné dodávky. Základom je hygiena a trvalá udržateľnosť.
Zistíme požiadavky zákazníka a zrealizujeme nákup a pravidelný servis odevov.

 

Výhody prenájmu pracovných odevov a bielizne:

• materiál pracovných odevov podľa vašich požiadaviek
• dodržiavanie hygienických noriem
• kontrola nákladov
• nemusíte viazať kapitál spoločnosti a personálne zdroje do nákupu pracovných odevov, ich údržby a skladovania
• vysoká miera individualizácie